Oproep aan Rabobank leden , actie Hart voor Elkaar

Beste mensen,
De stichting Fairtrade Gemeente Schijndel neemt deel aan de actie Hart voor Elkaar van Rabobank Hart van De Meierij.
Met deze bijdrage van de Rabobank is het mogelijk om de film "The true cost of fashion" die we zelf hebben aangeschaft te vertonen in het City theater. Deze film zal dan gratis te bezoeken zijn voor met name leerlingen van het Elde college, voor wie deze materie in hun lesprogramma wordt opgenomen.
De problematiek die hierin op een indringende wijze wordt geschetst, is dat rondom het produceren kleding en mode nog veel onrecht geschiedt, zoals kinderarbeid, uitbuiting. Daarnaast brengt deze industrie ook veel milieubelasting met zich mee, waardoor dit probleem zich niet alleen tot de ontwikkelingslanden beperkt. Kortom een eyeopener voor onze doelgroep.

In ons enthousiasme om deze film vertoond te krijgen hebben we over het hoofd gezien dat een en ander € 500,= aan rechten kost. Daarvoor willen we samen met jullie een beroep doen op Hart voor Elkaar.
Wie kunnen er stemmen?

Leden van de Rabobank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 24 november tot en met maandag 7 december brengen zij via een stemsite hun stemmen uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen.

Graag uw stem voor Fairtrade Schijndel !

Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Naast Fairtrade Schijndel ken je vast nog een andere club die je wilt steunen. Bijvoorbeeld de kindervakantieweek Schijndel.
Let op: alleen leden van Rabobank Hart van De Meierij mogen stemmen. Als iemand klant is, is deze niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij tot 17 november lid worden en meestemmen tijdens de campagne

Productie van luxe schoenen


Fair Trade in de praktijk

Eerlijke sieraden geven meer glans

Goud, zilver, diamanten en andere edelstenen, in mooie combinaties leveren ze de prachtigste sieraden op. Sinds enige tijd zijn sieraden aan de lijst van Fair Trade producten toegevoegd. Eerlijke handel biedt bescherming aan zo’n 15 miljoen zelfstandige werkers die vaak onder gevaarlijke omstandigheden (en met hulp van ongezonde chemische spullen) goud delven. Deze mijnwerkers krijgen een gegarandeerde minimumprijs voor het goud plus een bonus die ze kunnen gebruiken om te investeren in hun eigen gemeenschap. De juweliers in Schijndel onderkennen het belang van eerlijke handel in het productieproces. “Voor goud gaat dat (nog) niet altijd op omdat er veelal gewerkt wordt met goud dat omgesmolten opnieuw gebruikt wordt”, vertelt juwelier van de Bogert. Hetzelfde geldt voor diamanten weet juwelier Tausch. “Er wordt al gewerkt met keurmerken, maar die zijn nog niet overal ingevoerd. Maar daar wachten we niet op. We willen geen spullen in de winkel die een onduidelijke achtergrond hebben. Dat hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Maatschappelijke stage in kader eerlijke handel

Scholieren peilen Fair Trade gehalte van Schijndel

Hoe eerlijk handelt Schijndel? Met die vraag gaan vier middelbare scholieren de komende weken op pad. Ze doen dat in het kader van hun verplichte maatschappelijk stage, op uitnodiging van de Schijndelse Fair Trade werkgroep.
Irène van der Maesen van Fair Trade: “Om de titel Fair Trade gemeente te kunnen verkrijgen, moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is de zogenaamde nulmeting. Die moet laten zien hoe de situatie was bij de start van onze campagne”. Het gaat om wat de winkels en bedrijven verkopen, maar ook om het eigen gedrag. Of ze bijvoorbeeld Fair Trade koffie en thee schenken, een Fair Trade wijntje schenken bij recepties en Fair Trade cadeautjes geven bij feestelijkheden en in kerstpakketten. “Het gaat erom dat we ervoor zorgen dat iedereen een eerlijke prijs krijgt voor zijn of haar werk. Ook de koffieboer in Ethiopië en de meisjes van een naaiatelier in China.”

Fair Trade wint aan terrein

Uit de contacten met Schijndelse winkeliers is intussen al veel bereidheid tot eerlijke handel gebleken. “We krijgen zelden een negatieve reactie als we ergens binnenkomen,” vertelt Irène van der Maesen. “Het is eerder omgekeerd. Winkels en bedrijven benaderen ons om te vertellen dat zij Fair Trade producten in huis hebben. Eerlijke handel begint in Schijndel al aardig in te burgeren. Dat zal ook blijken uit de nulmeting.”
Voor publieke organisaties is dat anders. “Daar komen we wat moeilijker binnen. Er zijn instellingen en organisaties waarvan je zou denken dat eerlijke handel rechtstreeks uit hun doelstellingen voortvloeit, die toch foute koffie in de kast hebben staan. Of die al jaren geleden achterhaalde argumenten hanteren om niet aan Fair Trade mee te hoeven doen.” Een welwillende ontvangst De scholieren gaan de komende weken zo’n honderd winkels en bedrijven bezoeken. “In zijn nieuwjaarstoespraak riep burgemeester Opsteegh zijn toehoorders op om zich welwillend op te stellen ten opzichte van onze werkgroep. Hetzelfde vragen wij voor onze enquêteurs. Ontvang hen welwillend en neem hun vragen serieus. De bevordering van Fair Trade is belangrijk genoeg om er even bij stil te staan.”